• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

پارتیشن

معرفی

معرفی 10 آذر 1397, 12:55

 
 پارتیشن هاي سوپر پانل , دیوارهاي غیرباربري هستند که براي مصارف گوناگونی از جمله تقسیم فضاهاي داخلی ساختمان , دیوارهاي پیرامونی،نما و دیوارهاي جداکننده بین واحدها استفاده می شوند . پارتیشن سوپرپانل متشکل است از:
-1 پلی استایرن با دانسیته هاي 12 تا 20 کیلوگرم بر متر مکعب که کل حجم دیواررادربرمی گیرد.
-2 استادهاي فلزي رول فرم شده از ورق گالوانیزه پانچ شده به ضخامت حداقل 0.6 میلیمتربه شکل ناودانی ،که داخل پلی استایرن در هر 30 سانتی مترعرض و به صورت یکپارچه با آن قالب گیري شده است.
  •  پارتیشن هاي تیپ در ضخامتهاي 6 و 8 و 10 و 12 سانتیمتري تولید میگردند.
  •  پارتیشن هاي تیپ HC در ضخامتهاي 7 تا 20 سانتیمتري تولید میگردند.
معرفیمعرفی