• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

استاندارد ایزو 9001:2008

استاندارد ایزو 9001:2008 15 مرداد 1397, 14:35

ويرايش جديد استاندارد ايزو 9001 در سال 2008 ميلادي از طرف موسسه بين المللي استاندارد منتشر شده است. اين نسخه از استاندارد توجه ويژه اي به مديريت راهبردي و عملياتي دارد. 
استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 از توسعه سازمان ها براي دستيابي به موفقيت هاي پايدار حمايت خواهد کرد. همچنين اين استاندارد مکمل الگوهاي تعالي عملکرد در سازمان خواهد بود. 

اهداف اصلی
از اعمال تغییرات در این استاندارد شامل موارد زیر می باشد: 
ایجاد بهبود در محتوای استاندارد با توجه به نتایج حاصل از بررسی درخواست های کاربران این استاندارد جهت دریافت توضیح و تفسیر الزامات استاندارد ایزو 2000-9001
مطابقت بیشتر با سایر استانداردهای خانواده ایزو9000
هماهنگی بیشتر با استاندارد ایزو 14001:2004
در این استاندارد از مفهوم سیستم مدیریت کیفیت استفاده چندانی نشده است بلکه به جای آن عبارت سیستم مدیریت مورد توجه قرار گرفته است. ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در برگیرنده فصول زیر است:
محیط سازمانی

هویت سازمانی

ضروریات راهبردی

مسئولیت مدیریت

مدیریت منابع

تحقق محصول

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

نتایج و پایداری سازمان

بازخورد و یادگیری

بهبود راهبردی و نوآوری

مدل توسعه یافته فرآیندی

خودارزیابی