• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

پارتیشن

» » نحوه اجرا

نحوه اجرا

نحوه اجرا 14 مرداد 1397, 12:57

مراحل نصب پارتیشن بشرح زیر می باشد:
  • گام اول: پیاده کردن امتداد دیوارروي کف براساس نقشه معماري
  • گام دوم: نصب رانر ناودانی و یا نبشی درکف توسط میخ تفنگ یاپیچ و رولپلاك درفواصل حداکثر 50 سانتیمتري
  • گام سوم: انتقال امتداد خط دیوار روي کف به سقف
  • گام چهارم : نصب رانر ناودانی و یا نبشی درسقف توسط میخ تفنگ درفواصل حداکثر 50 سانتیمتري
  • گام پنجم: قراردادن پارتیشن سوپرپانل دررانرهاي سقف وکف
  • گام ششم: پیچ کردن تمام استادهاي پارتیشن به رانرهاي سقف وکف با پیچ سرمته
  • نحوه اجرانحوه اجرانحوه اجرانحوه اجرانحوه اجرانحوه اجرا
 
 
 

معرفی _ مزایا _ تصاویر