• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

سقف

» » معرفی

معرفی

معرفی 14 مرداد 1397, 12:56

مشخصات سقف
ارتفاع سقف سوپر پانل متغیر بوده و از 20 تا 32 سانتیمتر تولید می گردد که ارتفاع تیرچه در آن از 16 تا 28 سانتیمتر fc28p تا سقفی 4 fc16p می باشد که به نام تجاري سقفی 4 p ارتفاع تیرچه و fc سفارش داده می شود که در این رابطه ضخامت قالب تیرچه می باشد.
عرض پانل هاي سقفی 60 سانتیمتر می باشد.
- طول پانل هاي سقفی وتمامی پانل هاي تولیدي شرکت سوپر پانل با توجه به سفارش تولید می گردد.
- داکتهاي نشان داده شده در شکل فوق براي عبور تاسیسات در تمام طول پانل تعبیه گردیده است.
- ناودانی هاي موجود در پانل هاي سقفی که با زیر پانل هاي سقفی همباد می باشند ، براي پیچ کردن نازك کاري هاي خشک مانند بردهاي گچی و ... ونصب سقف کاذب کاربرد دارد. این ناودانی ها تولید بلوك هاي سقفی تا طول 10 متر را ممکن می سازد.
- پلی استایرن در بلوك سقفی داراي دانسیته 2 1 کیلو گرم بر متر مکعب می باشد.